Disclaimer

Privacy


NaarDeFilm.nu gaat ten alle tijden zorgvuldig om met de door jouw verstrekte gegevens. Wanneer door ons om persoonsgegevens wordt verzocht zal in de situatie expliciet vermeld worden waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt. Verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld, tenzij dit expliciet is aangegeven en hiervoor gegronde redenen zijn. Het is mogelijk dat NaarDeFilm.nu gegevens verzamelt voor statistische doeleinden. In het algemeen doet NaarDeFilm.nu haar uiterste best om eventueel verstrekte persoonlijke informatie te beschermen en vertrouwelijk te behandelen.

Cookies van derden


Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op deze website. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze en/of andere websites op het internet. Raadpleeg voor meer informatie over Google advertenties en privacy de volgende link: www.google.nl/privacy/ads. Je kan je geheel afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Je kan er ook voor kiezen cookies uit te schakelen in je webbrowser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser. Het in zijn geheel uitschakelen van cookies zal echter de werking van deze en andere websites negatief beinvloeden, zo kan je bijvoorbeeld niet meer inloggen en worden tijdens je bezoek geen zaken onthouden die je reeds eerder hebt ingevoerd.

Deze disclaimer kan genuanceerd of anderszins gewijzigd worden. De op deze locatie gepresenteerde versie is altijd de laatste en op dit moment geldende versie.